เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบสถาบันฯ

วันนี้ (16 สิงหาคม 60) พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบสถาบันฯ

1 9 10 11