คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิสั้นและบทบาทของครูในการดูและเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น

คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิสั้นและบทบาทของครูในการดูและเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น

การใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล SDQ สำหรับ Hero

เรียน ทุกท่านครับ ผมทำแนะนำการใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล SDQ สำหรับ Hero สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เลยครับ file_pdf สำหรับท่านที่ต้องการ download แล้วไปทำแบบ Manual file_xls สำหรับบันทึกลงในตัวโปรแกรม excel