ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง แพทย์ สหวิชาชีพ และผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy ในวันที่ 14 กพ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพรัตน์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ สนใจสำรองที่นั่งที่งานกายภาพบำบัด053-908300ต่อ73340 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD”

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://goo.gl/Jpf74T

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ Supported Employment : Job Coach Program

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ Supported Employment : Job Coach Program

1 5 6 7 8 9