ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 4 5 10