3 สัญญาณเตือน! โรคออทิสติก

👀สังเกตเด็กสักนิด ว่ามีอาการของ #โรคออทิสติก หรือไม่     ถ้ามีหรือสงสัยว่ามี❗️🏩 ก็ให้รีบพาไปพบแพทย์ เพราะพบแพทย์เร็ว รักษาทัน จะส่งผลให้มีพัฒนาการดี ช่วยให้เด็กดูแลตนเองได้ 👨‍👦‍👦พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กจะได้ไม่เครียดจ้า😁