ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ในการสนับสนุนมอบหน้ากากอนามัย

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการแพทย์และป้องกันฝุ่น PM 2.5