ขยายการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ขยายการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าตอบแทน 10,200 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf ขยายรับสมัคร พชร.IPD 105