วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี