ขอขอบพระคุณ อาจารย์ นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันทร์กุล ในการสนับสนุนมอบเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 9 เมษายน 2563 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันทร์กุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาลสวนปรุง ในการสนับสนุนมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์