โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในเขตสุขภาพเรื่องการเข้าถึงบริการโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และ Tele Conference ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์