ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 36 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์