รับมอบชุดป้องกันสารเคมี SAFETY SPACE MT789 Coveral

วันที่ 25 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับมอบชุดป้องกันสารเคมี SAFETY SPACE MT789 Coveral จากคุณสิริพรรณ สัจจวีรกุล และเพื่อนๆ ใน FACEBOOK ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์