งาน New Gen Mom’60 คุณแม่รุ่นใหม่ เข้าใจลูก

ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมากมาย