การศึกษาดูงานพัฒนาการเด็กในสุขศาลาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

การศึกษาดูงานพัฒนาการเด็กในสุขศาลาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
นำทีมโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สามารถดูคลิปวิดีโอแบบFull HD ได้ที่ Youtube กรมสุขภาพจิตค่ะ
https://youtu.be/cniuS4_JPBQ