การตรวจบำบัดทางจิตวิทยา

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา เป็นที่พึ่งพายามทุกข์ใจ โดยนักจิตวิทยาคลินิกพร้อมให้บริการทางจิตเวช ทั้งเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว