กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน เป็นกิจกรรมหลักสำหรับเด็กพิเศษ และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กพิเศษควรได้รับ นอกจากนี้กลุ่มงานทันตกรรมกำลังจะพัฒนาคลินิกทันตกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับเด็กพิเศษในการเข้ารับการตรวจรักษา